Inwestycje

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Pomagamy wypełnić druki urzędowe niezbędne w procesie budowlanym. W imieniu inwestora Planung und Finanzierung eines Hauseswystępujemy o wypis i wyrys z planu lub decyzję o warunkach zabudowy – powyższe dokumenty wymagane są prawnie i mogą określać funkcję budowanego obiektu, linie zabudowy oraz szereg innych parametrów, które musimy uwzględniać podczas projektowania.

Dla planowanej inwestycji uzyskujemy u dysponentów poszczególnych mediów (woda, prąd, gaz) warunki przyłączenia do infrastruktury i zapewnienia dostaw w ilości zgłoszonego zapotrzebowania.

Zapewniamy wykonanie map do celów projektowych, przygotowujemy wyceny oraz kosztorysy budowlane dla potzreb kredytowych (na drukach bankowych lub według opracowań własnych), wykonujemy koncepcje i założenia dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych (obejmujące część architektoniczną i kosztową).

Wykonujemy inwentaryzacje i oceny techniczne w przypadku planowanej przebudowy, rozbudowy obiektów istniejących.

Składamy wnioski o pozwolenie na budowę, a po zakończeniu prac budowlanych danej inwestycji wykonujemy zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – dołączając wszelkie wymagane dokumenty