Obsługa i prowadzenie inwestycji

W ramach usługi pod nazwą obsługa inwestycji w oparciu o sprawdzony zespół inżynierów z uprawnieniami budowlanymi firma przyjmuje do realizacji prowadzenia procesu budowlanego – zastępstwo inwestycyjne i prowadzenie budowy, kierownictwo budowy i robót, nadzór inwestorski oraz obsługę geodezyjną.

Wychodząc naprzeciw stale rosnącym potrzebom naszych klientów, w ramach tej usługi oferujemy pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, tj. nadzór  zarówno w fazie projektu i dokumentacji jak i robót budowlanych w tym organizacji placu budowy, doradztwo inżynieryjno – budowlane, zarząd umowami i wykonawstwem oraz realizacje inwestycji w systemie „pod klucz”. Prowadzimy obsługę zadania inwestycyjne wsparcie środkami UE w ramach regionalnych programów  operacyjnych.

Dla zrealizowanych inwestycji wykonujemy i koordynujemy przeprowadzenie: przeglądów okresowych, ocen i ekspertyz technicznych, badań termowizyjnych i innych badań oraz  pomiarów nieniszczących takich jak lokalizacje przecieków czy pomiary akustyczne.