Projekty

Wykonujemy projekty indywidualne (wszystkie branże wraz z przyłączami) oraz adaptacje projektów typowych – każdy gotowy projekt musi być przystosowany do warunków miejscowych (zakupionej działki) w zakresie wszystkich branż.

Przygotowujemy rysunki, szkice oraz opisy dla budowy i robót nie wymagających pozwolenia na budowę – wymagane jest tylko zgłoszenie np. budowa budynku gospodarczego o małej kubaturze itp.

Wykonujemy także projekty nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy istniejących obiektów budowlanych oraz ich wyposażenia – instalacji ogrzewania, elektrycznej, gazu, wentylacji, zimnej i ciepłej wody, kanalizacji.

Projekt typowy czy projekt wykonany indywidualnie?
1. Zakup gotowego projektu jest tańszy lecz jego cena wzrasta po uwzględnieniu kosztów adaptacji, a gdy zamierzamy wprowadzić w nim istotne zmiany ostateczny koszt projektu może przekroczyć kwotę za jaką wykonany zostałby projekt indywidualny.
2. Niewątpliwą zaletą projektów typowych jest ich dostępność w licznych katalogach, są to jednak rozwiązania powtarzalne i nie mamy żadnej gwarancji, że na sąsiedniej działce nie powstanie identyczny budynek (obiekt).
3. W projekcie typowym trudniej jest zmienić zastosowane materiały i wprowadzić planowane zmiany.

Przystosowanie do warunków miejscowych projektu typowego – obejmuje badanie gruntu na zakupionej działce, wykonanie projektu fundamentów, projekty przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, projekt zagospodarowania działki oraz autoryzację projektu typowego w zakresie wszystkich branż w nim zawartch – architektury, konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych (centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, kanalizacja wewnętrzna, wentylacja, instalacja elektryczna). Wykonując autoryzację projektu dokonujemy jego sprawdzenia w zakresie zgodności i poprawności wykonania z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną.