Typowe

To oferta usługi polegająca na adaptacji projektu gotowego zakupionego w naszym biurze jak i zakupionego w innej jednostce projektowej. W ramach tego opracowania projekt typowy zostaje przystosowany do warunków miejscowych – gruntowych, klimatycznych, wymogów urbanistyczno – planistycznych oraz indywidualnych potrzeb inwestora             w ramach udzielonej zgody adaptacyjnej macierzystej jednostki projektowej. Dodatkowo w ramach opracowania wykonujemy projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z niezbędnymi elementami jej uzbrojenia instalacyjnego   i obsługi komunikacyjnej. Na indywidualne zlecenie wykonujemy projekt zagospodarowania ogrodu – zieleni.